O společnosti

 

Nikdy jsme netvrdili,
že umíme vytvořit bezzávadový stav,
ale daří se nám zajistit u našich partnerů prostředí,
kde je na první pohled patrno,
že PO a BOZP je věnována maximální možná péče.

 

SEASPOL Group s.r.o.

Firma SEASPOL byla založena v listopadu 1990 a od té doby pracuje na základě stejné filozofie, tj. poskytovat kvalitní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Tyto služby zajišťujeme nejenom pro právnické a podnikající fyzické osoby, ale prakticky pro každého, kdo nás potřebuje. Jednoznačně formulovanou zárukou v případě postihu (za námi odvedenou nebo neodvedenou práci), se naše firma odlišila od mnohých firem podobného zaměření, které se k odpovědnosti nehlásí vůbec a nebo pouze formou obecné odvolávky na Občanský zákoník.

Naší hlavní náplní práce je výkon činností "odborně způsobilých osob" v oboru PO a BOZP u našich klientů.

Není to však jediná činnost. Nabízíme zpracování požárně bezpečnostních řešení,  posouzení požárního nebezpečí, zpracování dokumentace zdolávání požáru, dokumentace školení zaměstnanců a provádění jejich školení, výrobu výstražných tabulek, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantových systémů a kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení. Samostatnou kapitolou je náš internetový obchod s bezpečnostními tabulkami, hasicími přístroji a dalšími prostředky......

Naše firma nenabízí pouhou konzultaci a nezávaznou prohlídkou pracovišť, jak je mnohdy obvyklé. Pracovníci firmy minimálně jedenkrát týdně - nebo podle domluvy - navštěvují pracoviště klienta, kde provádí kontrolní činnost, upozorňují na nedostatky, kontrolují dodržování termínů školení a revizí a spolupracují na odstraňování závad. Administrativní agenda je vedena v sídle naší společnosti.

Firma SEASPOL začínala již v době svého vzniku jako subjekt, který své spolupracovníky zaměstnával v trvalém pracovním poměru.  Technické a materiální zázemí firmy, vybavené podle současných standardů, s dostatečným potenciálem předpisů, norem a zákonů, vytváří předpoklady pro kvalitně odvedenou práci. Vnitřní kontrolní systém snižuje možnost omylu a nekvalitní práce na minimum a naopak znalosti jednotlivých pracovníků vytváří obrovský potenciál vědomostí, který je dán našim klientům k dispozici. 


Věříme, že případná spolupráce s námi bude pro každého přínosem

 

Rudolf Šlehofer
jednatel společnosti

Kontakty