Koordinátor BOZP

Službu poskytujeme od prvopočátku, tzn. od roku 2006. Jsme vůdčími osobnostmi v této oblasti, členy zkušebních komisí akreditovaných organizací, členy ČSSK.

Projektová příprava

Jednoznačně nejslabší článek, zejména u akcí realizovaných veřejnými zadavateli.

Pokud chcete realizovat stavební záměr v souladu se zákonem, anebo jen chcete při realizaci klidně spát s vědomím, že jste pro bezpečnost na VAŠÍ stavbě udělali vše co jste mohli, musíte přizvat Koordinátora ke spolupráci již v době projektové přípravy. Když to bude my, bude to kvalitní odborná podpora a nebude vás to stát zásadní peníze. Zpracujeme Plán, v něm určíme základní požadavky BOZP na realizaci, které pak budete moci překlopit do požadavků (rozpočtů) výběrového řízení a dodavatelé se pak nebudou moci vymlouvat, že opatření nerealizovali, protože nenacenili, protože nebylo v rozpočtu VŘ uvedeno … (pozn. samozřejmě realizace opatření BOZP je jejich zákonnou povinností a vše ostatní jen výmluvy částečně proto, aby ušetřili, částečně proto, aby realizace mohla být rychlejší, ovšem vždy na úkor bezpečnosti lidí (někdy jejich zaměstnanců)).

stát = obce, zřizované orgány, organizace a společnosti zřizované uváděnými složkami státu svoji zákonnou povinnost většinou zcela ignoruje a stát = MPSV/SUIP nemá zájem ani odvahu své složky jakkoliv kontrolovat či dokonce sankcionovat). V projektech nejsou požadavky BOZP zohledňovány. Proč? Protože stavební projektant prostě není problematiky znalý. A dokud bude MPSV řídit tuto oblast laicky, právníky bez odborného technické vzdělání, jako dosud, nikdy ke změně ani dojít nemůže).
 

V projektech nejsou požadavky BOZP zohledňovány. Proč? Protože stavební projektant prostě není problematiky znalý. A dokud bude MPSV řídit tuto oblast laicky, právníky bez odborného technické vzdělání, jako dosud, nikdy ke změně ani dojít nemůže).

Realizace stavby

Koordinátor není bezpečák stavby (jak je na něj mylně nahlíženo). Koordinátor koordinuje bezpečnostní opatření stanovená jednotlivými zhotoviteli tak, aby se vzájemně nekřížila a bezpečnost osob na stavbě zúčastněných se těmito opatřeními vzájemně negativně neovlivňovala. O to se budeme v průběhu realizace Vaší stavby snažit.

Máme za sebou úspěšné realizace halových objektů, rekonstrukce bytových domů, realizace i rekonstrukce mostních objektů, silničních staveb … Proto tvrdíme, že tuto činnost umíme.

Zadavatel/investor je spoluodpovědný za realizaci stavby. My mu můžeme pomoci, za předpokladu, že splní svoji zákonnou povinnost a své zhotovitele zaváže ke spolupráci s námi (koordinátorem) a případně rovnou stanoví smluvní postupy při neplnění nebo hrubém porušení požadavků v oblasti BOZP.
Pokud však smluvní ujednání takové postupy neobsahuje, jsou jeho pravomoci takřka nulové.
 
Kontakty