Požární ochrana

Námi poskytované služby v oblasti požární ochrany zahrnují zpracování předepsané dokumentace, provádění preventivních prohlídek, školení a odborných příprav, provádění revizí a kontrol provozuschopnosti, dodávky věcných prostředků a požárně bezpečnostních zařízení.

V oblasti dokumentace PO pro Vás rádi zpracujeme:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí, včetně projednání a schválení HZS
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů, včetně projednání a schválení HZS
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický  plán  a  časový  rozvrh  školení  zaměstnanců  a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace  o  provedeném  školení  zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace  o  činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

Svoji práci opravdu umíme, o čemž svědčí množství kontrol HZS, kterými jsme naše klienty provedli bez závad. Stále pečujeme o náš rozvoj, abychom vám poskytovali aktuální informace. Jsme dlouholetými členy PKPO, jako jedni z mála jsme certifikovanými Kontrolními techniky.

Kontakty