Projekce, inženýring

V oblasti projektové přípravy vám můžeme nabídnout opět služby jak v oblasti požární, tak v oblasti bezpečnostní.

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)


Do vašeho projektu, prostřednictvím autorizovaných osob, zpracujeme Požárně bezpečnostní řešení, které bude v rozsahu nezbytně nutném. Nebudeme Vás tlačit do nesmylsně předražených řešení (trvale svítící nouzové osvětlení), ale budeme se snažit váš projekt řešit tak, jako bychom jej investovali sami.

Na závěr stavby Vám můžeme nabídnout službu, kdy za vás zkontrolujeme a připravíme potřebné doklady tak, aby závěrečná prohlídka stavby nebyla traumatiuzujícím prožitkem.

Plán BOZP, Koordinátor BOZP


V případě, že budete realizovat stavbu (jste zadavatelem stavby/investorem), která splní podmínky dvou a více zhotovitelů a bude řešena v režimu stavebního povolení, a nebo na ní budou vykonávané práce a  činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví jste povinni, prostřednictvím odborně způsobilých osob (koordinátora), zpracovat, v době projektové přípravy, Plán BOZP.

V čase realizace stavby jste pak povinni ustanovit Koordinátora(y) BOZP. vaší zákonnou povinností (zák. č. 309/2006 Sb. , §14, odst. (4)) je smluvně zavázat všechny zhotovitele stavby ke spolupráci s Vámi ustanoveným Koordinátorem.

Jsme dlouholtetými členy ČSSK, takže víme jak Vám pomoci.

Kontakty