Systémy řízení

V oblasti systémů řízení nabízíme zejména zavedení a údržbu systému dle ČSN ISO 45001 (01 0801).

Provedeme podrobnou analýzu stavu BOZP u klienta (úvodní přezkoumání), vyhodnocení jeho potřeb, zavedení jednotlivých prvků dle požadavků normy, zpracování potřebné dokumentace pro zavedení systému řízení a přípravu na jeho certifikaci. V rámci certifikace spolupracujeme samozřejmě s vámi zvoleným certifikačním orgánem.

Námi vytvořený systém řízení může fungovat jako samostatný celek, ale rovněž jsme schopni jednotlivé systémy integrovat do jediného systému řízení a vytvořit tak jeden integrovaný systém řízení (9001, 14001, 45001). Pro naše stálé klienty dále zajišťujeme údržbu systému řízení, provádíme interní audity a přípravu systému pro recertifikaci (dozorové audity).