Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Námi poskytované služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnují zpracování předepsané dokumentace, provádění preventivních prohlídek a prověrek, odborná školení zaměstnanců, provádění revizí technických zařízení, odbroné konzultace a poradenství, dodávky bezpečnostních zančení.

V oblasti dokumentace BOZP pro vás rádi zpracujeme:

 • systém hodnocení a registr rizik
 • registr právních předpisů
 • kategorizaci prací
 • směrnici o lékařských prohlídkách
 • systém a doklady pro školení zaměstnanců
 • směrnici pro zajištění BOZP
 • směrnici na vydávání a používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • směrnici o pracovních úrazech
 • směrnice určující seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým
 • místní provozně bezpečnostní předpis dopravy (DPŘ)
 • místní provozně bezpečnostní předpis skladování
 • traumatologický plán (plán první pomoci)
 • harmonogramy revizí, kontrol a prohlídek

Svoji práci opravdu umíme, o čemž svědčí množství kontrol OIP, kterými jsme naše klienty provedli. Stále pečujeme o náš rozvoj, abychom vám poskytovali aktuální informace. V oblasti BOZP mimo jiné spolupracujeme například s VÚBP a s několika právními kancelářemi.

 

Kontakty